title

Benzlers har levererat många enheter i vattnet och avloppsvattenbranschen ...

... Från den ursprungliga dedikerad utbud av skruvväxlar, erbjuder nu högeffektiv avfasning / spiralformade eller planet enheter. Standarden motoranslutning möjliggör snabb och enkelt byte av motorer, utan att behöva tappa ur oljan.

Vatten Relaterade produkter

Tillämpningar

  • Picket staket förtjockningsmedel
  • Luftare
  • Skrap enheter
  • Screen-enheter
  • Borst enheter